Domy Bernolakovo
InPro Real - Váš spoľahlivý partner v oblasti realít.
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

OBCHODNÉ PODMIENKY - InPro Real, s.r.o.

Predaj nehnuteľností uskutočňuje naša realitná kancelária InPro Real, s.r.o. na základe sprostredkovateľskej zmluvy o predaji/prenájme nehnuteľnosti. Je preto nevyhnutné pri záujme o naše služby dohodnúť si s našimi pracovníkmi osobné stretnutie, alebo navštíviť našu kanceláriu.

Dokumenty potrebné k realizácii sprostredkovania realitného obchodu:

-          ak ide o rodinný dom:

 • Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony (kolok 8,-EUR)
 • Geometrický plán
 • Kópiu z katastrálnej mapy
 • Stavebné povolenie
 • Stavebné plány
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Súhlasné stanovisko s predajom rodinného domu, pokiaľ ide o viac vlastníkov,(npr. na základe plnej moci overenej u notára)
 • Znalecký posudok (po konzultácii zabezpečíme prostredníctvom zmluvného znalca)

-          ak ide o byt:

 • Aktuálny list vlastníctva, spôsobilý na právne úkony (kolok 8,-EUR)
 • Kópiu katastrálnej mapy 
 • Zmluvu o prevode vlastníctva bytu (nadobúdacia zmluva)
 • Súhlasné stanovisko s predajom bytu, pokiaľ ide o viac vlastníkov,(npr. na základe plnej moci overenej u notára)
 • Znalecký posudok (po konzultácii zabezpečíme prostredníctvom zmluvného znalca)

-          ak ide o prevod členských práv a povinnosti k družstevnému bytu:

 • Všetky kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým družstvom
 • Pôdorys bytu

-          ak ide o pozemok:

 • Územnou plánovacou informáciu (nie staršiu, ako jeden rok)
 • Kópiu z katastrálnej mapy
 • BPEJ (ak sa jedná o extravilán obce)
 • Aktuálny list vlastníctva
 • Súhlasné stanovisko s predajom pozemku, pokiaľ ide o viac vlastníkov,(npr. na základe plnej moci overenej u notára)

Všeobecné obchodné podmienky:

 • Provízie za nami poskytnuté služby účtujeme výlučne v prípade úspešnej realizácie požadovanej realitnej transakcie.
 • Naša realitná kancelária InPro Real, uprednostňuje pri predaji nehnuteľností výhradnú sprostredkovateľskú zmluvu. Výhradné právo na sprostredkovanie predaja spočíva v tom, že iba naša kancelária má oprávnenie rokovať so všetkými osobami, ktoré majú záujem o kúpu Vašej nehnuteľnosti, počas celého obdobia, na ktoré je výhradná zmluva uzavretá. Znamená to tiež, že Vy ako záujemca nebudete podnikať žiadne kroky, ktoré by viedli k narušeniu tohto výhradného práva.
 • Výhodou výhradného zastúpenia je, že Vašu nehnuteľnosť neponúkame len klientom z našej databázy, ale zaradujeme ju do ponuky našim partnerským  realitným kanceláriám s ktorými dlhodobo úspešne spolupracujeme, takže Vám odpadne zdĺhavá práca s ich kontaktovaním. Ďalej zaručujeme inzerciu Vašej nehnuteľnosti v renomovaných špecializovaných časopisoch zaoberajúcich sa sprostredkovaním nehnuteľností, na všetkých relevantných internetových portáloch v rámci SR zaoberajúcich sa inzerciou nehnuteľností a v neposlednom rade bude Vaša nehnuteľnosť inzerovaná na našej domovskej webovej stránke www.inproreal.sk ako aj na iných odborných stránkach a portáloch.
 • Pokiaľ je každá zo zmluvných strán zastupovaná iným realitným sprostredkovateľom, provízia je štandardne účtovaná z oboch strán obchodného prípadu od predávajúceho ako aj kupujúceho, respektíve prenajímateľa a nájomcu.
 • Pre našich klientov zabezpečujeme právne poradenstvo a kompletný servis potrebný pre úspešnú realizáciu každého obchodného prípadu.

Provízne podmienky:

V prípade predaja nehnuteľností je výška provízie závislá od ceny predávanej nehnuteľnosti a je nasledovná:

 • od        0.00 EUR   do   33.000 EUR - 5% - minimálne 1.660 EUR
 • od   33.001 EUR   do 133.000 EUR - 4% - minimálne 3.000 EUR
 • od 133.001 EUR   do 300.000 EUR - 3% - minimálne 5.000 EUR
 • od 300.001 EUR   (provízia dohodou)

        V prípade prenájmu nehnuteľnosti  je výška provízie závislá od ceny prenájmu prenajímanej nehnuteľnosti a je nasledovná:

 • do   700,- EUR/mes. - 1 mesačné nájomné*, minimálne 500,-EUR
 • od   701,- EUR/mes. - do 7.000,-EUR/mes. - 1 mesačné nájomné* 
 • od 7.000,-EUR/mes - (provízia dohodou)

* celá výška mesačného nájmu

Poskytované služby zahrnuté v provízii:

 • Inzercia nehnuteľnosti a jej umiestnenie na trhu nehnuteľností
 • Vyhľadávanie záujemcu
 • Obhliadka nehnuteľností so záujemcami, rokovanie so záujemcami
 • Poskytovanie informácií o danej nehnuteľnosti
 • Asistencia pri preberaní a odovzdávaní nehnuteľností
 • Vypracovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, darovacích zmlúv, budúcich kúpnych zmlúv, návrhov na vklad
 • Správny poplatok na katastrálnom úrade vo výške 66,-EUR, notárske poplatky za overenie podpisov na zmluvách (max 10ks)
 • Zabezpečenie podania návrhu na vklad
 • Sprostredkovanie hypotekárneho úveru, prípadne iného finančného produktu
 • Sprostredkovanie poistenia nehnuteľností

Poskytované služby, ktoré nie sú zahrnuté v provízii:

 • Znalecké posudky k nehnuteľnosti
 • Vypracovanie energetického auditu budov
 • Daň z prevodu nehnuteľností, právne služby, služby advokáta a notára